1399/10/27 14:27:41

لیگ برتر فوتبال بانوان کشور | هفته هفتم

 

لیگ برتر فوتبال بانوان کشور | هفته هفتم

سه امتیاز ارزشمند خارج از خانه سهم نماینده البرز

نماینده البرز 3
همیاری ارومیه 1

گلهای نماینده البرز :‌
فاطمه خندان‌(۲گل) ،سارا قمی