1399/11/29 12:44:33

لیگ برتر #فوتسال کشور | هفته یازدهم

 

لیگ برتر فوتسال کشور | هفته یازدهم

مجتمع فردوس قم 6
مقاومت البرز5

گل فردوس:روح الله ایثاری(۳گل)، محمد رحمتی(۲گل) ، حسین رضوی

گل مقاومت:توحید لطفی،شهاب طالبی،،سجاد عادلی پور،سعید نعمتی