1399/05/01 19:31:21

كارگاه هاي فردي و تيمي مهارت سنجي فوتبال پايه برگزار خواهد شد

كارگاه هاي فردي و تيمي مهارت سنجي فوتبال پايه برگزار خواهد شد
 
با توجه به آغاز شيوع مجدد ويروس كرونا و تاخير در آغاز ليگ هاي فوتبال و همچنين فستيوال مدارس فوتبال كه باعث آسيب باشگاه ها و مدارس فوتبال ، مربيان ،بازيكنان و حتي خانواده هاي آنها شده است ، هيات فوتبال استان البرز با همراهي استعداديابان و اساتيد فوتبال پايه استان قصد دارد كارگاه هايي تحت عنوان مهارت سنجي و استعداديابي در رده هاي سني فوتبال پايه برگزار نمايد.
 
در همين راستا عصر امروز  چهارشنبه يك مرداد ماه نشستي با حضور بيك وردي رييس و عبدلي دبير هيات فوتبال استان البرز ، مشايخي و يميني پيشكسوتان مسئول فوتبال استان ، علي اله كرم و محمد جبارپور مسئولين كميته و دپارتمان آموزش ، محمدرضا كريم نژاد مسئول دپارتمان جوانان و پايه ، عالمي مسئول دپارتمان مسابقات و محمد شكوهي استعدادياب و مربي برجسته فوتبال پايه استان البرز برگزار شد
 
قرار است در روزهاي آينده در خصوص نوع و زمان برگزاري اين كارگاه تصميم گيري نهايي صورت پذيرد