1398/03/05 18:21:01

قرعه كشي مسابقات فوتبال  نوجوانان دسته يك كرج در سال ٩٨ امروز شنبه ٤ خرداد ماه با حضور نمايندگان تيم هاي حاضر در مسابقات در سالن اجتماعات هيات فوتبال استان برگزار شد

قرعه كشي مسابقات فوتبال  نوجوانان دسته يك كرج در سال ٩٨ امروز شنبه ٤ خرداد ماه با حضور نمايندگان تيم هاي حاضر در مسابقات در سالن اجتماعات هيات فوتبال استان برگزار شد