1399/03/10 12:32:10

قرعه كشي مسابقات فوتبال پايه در رده #پانزده_سال_استان و #پانزده_سال_كرج در سال ٩٩ امروز پنج شنبه ٨ خرداد ماه با حضور كريم نژاد مسئول واحد جوانان و پايه و مديران تيم هاي حاضر در مسابقات در سالن اجتماعات هيات فوتبال استان برگزار شد

قرعه كشي مسابقات فوتبال پايه در رده #پانزده_سال_استان و #پانزده_سال_كرج در سال ٩٩ امروز پنج شنبه ٨ خرداد ماه با حضور كريم نژاد مسئول واحد جوانان و پايه و مديران تيم هاي حاضر در مسابقات در سالن اجتماعات هيات فوتبال استان برگزار شد