1398/03/02 17:25:17

قرعه كشي مسابقات فوتبال اميد هاي كرج در سال ٩٨ امروز پنجشنبه  ٢ خرداد ماه با حضور نمايندگان تيم هاي حاضر در مسابقات در سالن اجتماعات هيات فوتبال استان برگزار شد

قرعه كشي مسابقات فوتبال اميد هاي كرج در سال ٩٨ امروز پنجشنبه  ٢ خرداد ماه با حضور نمايندگان تيم هاي حاضر در مسابقات در سالن اجتماعات هيات فوتبال استان برگزار شد