1400/05/16 23:32:34

فراخوان هیات فوتبال استان البرز جهت استعداد یابی بازیکنان فوتبال رده سنی زیر 16 سال 

 

با توجه به نامه فدراسیون فوتبال در خصوص برگزاری استعدادیابی و انتخابی تیم ملی رده سنی زیر 16 سال، شایسته است  مدیران محترم باشگاهها و مدارس فوتبال حداکثر تعداد 5 بازیکن مستعد خود را با در دست داشتن معرفی نامه از سوی باشگاه مربوطه روز پنجشنبه مورخ 1400/5/25 ساعت 8:30 در زمین شماره 2 مجموعه شریعتی معرفی نمایند.