1398/03/12 17:15:08

فاتح البرز در شب پاياني با پيروزي در مقابل آدران مبين در ديدار نهايي قهرمان اين رده شد

نتايج شب پاياني  مسابقات فوتسال جام رمضان استان البرز (رده نونهالان)

فاتح البرز در شب پاياني با پيروزي در مقابل آدران مبين در ديدار نهايي قهرمان اين رده شد

 مقاومت دوستان  ١ - آدران مبين ٠
 مهدي چگيني

فاتح البرز  ٣ - مهرگامان  ١
 فاتح البرز:محسن رمضاني ، ارشيا يزدي ،نيما غريب
مهرگامان : كسري معلمي

پاس محمدشهر  - پديده پديده محمدشهر 
عدم حضور تيم پاس محمد شهر

ديدار رده بندي:
پديده محمدشهر ١ - مقاومت دوستان ٠
 صادق حمزه اي

ديدار فينال: 
فاتح البرز ٣ - آدران مبين ٠
 امير رضا جوان ، پوريا خرمن بيز ، سروسن كشتكار