1398/07/09 16:34:07

عبدلي ديير هيات فوتبال استان:هيات فوتبال استان البرز در برگزاري مسابقات بزرگ همواره امتحان خود را به بهترين شكل پس داده است

عبدلي ديير هيات فوتبال استان:
هيات فوتبال استان البرز در برگزاري مسابقات بزرگ همواره امتحان خود را به بهترين شكل پس داده است
عوامل اجرايي ما تمام تلاش خود را به كار خواهند برد تا اين ديدار با كمترين نقص برگزار شود
برنامه هاي ويژه اي براي رفاه تماشاگران اين ديدار در نظر گرفته شده است
حضور تعدادي اتوبوس شركت واحد براي حمل و نقل تماشاگران اين ديدار در داخل و خارج از ورزشگاه در نظر گرفته شده است
ورزشگاه انقلاب اسلامي با همت مهندس جمالي مدير مجموعه و همكارانشان در كوتاه ترين زمان به بهترين شكل تجهيز و به روز شده است
اميدواريم شاهد مسابقه اي جذاب و پر هيجان باشيم و تماشاگران از تماشاي اين ديدار لذت كافي را ببرند