1397/04/30 19:40:58

مسابقات گروه یک زیر گروه لیگ مناطق کشور در رده امید با حضور 5 تیم مقاومت البرز , مقاومت اردبیل, شهدای ایلام , پاسارگاد بوئین زهرا و شهدای مدافع حرم کرمانشاه از روز یکشنبه 97/04/24 لغایت چهارشنبه 97/04/27  در شهر ایلام برگذار گردید:

مسابقات گروه یک زیر گروه لیگ مناطق کشور در رده امید با حضور 5 تیم مقاومت البرز , مقاومت اردبیل, شهدای ایلام , پاسارگاد بوئین زهرا و شهدای مدافع حرم کرمانشاه از روز یکشنبه 97/04/24 لغایت چهارشنبه 97/04/27  در شهر ایلام برگذار گردید:

نتایج بازیهای روز اول مسابقات:
شهدای ایلام سه ,شهدای مدافع حرم کرمانشاه 3
پاسارگاد بوئین زهراپنج , مقاومت اردبیل پنج
مقاومت البرز استراحت.

 صبح  روز دوم:
مقاومت البرز نه بر صفر پاسارگاد بوئین زهرا برد.
مقاومت اردبیل شش بر  دو شهدای ایلام را برد.
شهدای مدافع حرم کرمانشاه استراحت.
نتایج بازیهای عصر در روز دوم:
شهدای ایلام سه بر سه با  پاسارگاد مساوی.
مقاومت البرز چهار بر دو مقاومت اردبیل را شکست داد.
روز سوم سه شنبه:
مقاومت اردبیل با حساب 2 بر صفر کرمانشاه را شکست داد و شهدای ایلام 3 بر دو مقاومت البرز را شکست داد.
تیم پاسارگاد استراحت داشت.
روز چهارم و پایانی:
مقاومت البرز شش بر یک بر نماینده کرمانشاه غلبه کرد و شهدای ایلام 11 بر صفر پاسارگاد را از پیش رو برداشت.

مقاومت اردبیل استراحت داشت.

جدول مسابقات در پایان این دور از مسابقات به ترتیب:

مقاومت البرز با 4 بازی 9 امتیاز و تفاضل 15+
شهدای ایلام با 4 بازی 7 امتیاز و تفاضل 8+
مقاومت اردبیل با 4 بازی 7 امتیاز و تفاضل 4+
شهدای مدافع حرم کرمانشاه با 4 بازی 2امتیاز و تفاضل 7-
پاسارگاد بوئین زهرا با 4 بازی 2 امتیاز و تفاضل 20-
قرار گرفتند.
لازم به ذکر است تیم شهدای ایلام در بازی مقابل نماینده البرز از دو بازیکن رده بزرگسالان ( حاضر در لیگ 2 کشور)استفاده کرد که با اعتراض مقاومتی ها همراه گشت و سرنوشت صعود نمایندگان ایلام و اردبیل در گرو رای کمیته انظباطی فدراسیون فوتبال میباشد.