1398/08/19 13:50:09

 شکست۷ بر ۱ تیم فوتسال آقايان استان البرزدر مقابل مازندران

 نخستين دوره جام خوشه چين به ميزبانى البرز
 پيروزى ۷ بر ۱ تیم فوتسال آقايان استان مازندران در مقابل البرز