1398/10/08 17:31:45

 شکستي ديگر براي نماینده فوتسال البرز

 شکستي ديگر براي نماینده فوتسال البرز
مس سونگون 4⃣
مقاومت شهرداری کرج 2⃣
زور سربازان کشاورز به نایب قهرمان آسیا نرسید.
 3 دیدار سرنوشت ساز در انتظار مقاومت