1397/09/19 13:43:32

 شكست سنگين خارج از خانه سربازان البرزي در هفته نوزدهم ليگ برتر فوتسال كشور

 شكست سنگين خارج از خانه سربازان البرزي در هفته نوزدهم ليگ برتر فوتسال كشور

مس سونگون ٦ - مقاومت البرز ١

گل مقاومت : سهيل حامدي