1397/08/12 11:33:47

شكست سربازان البرزي در هفته اول از دور برگشت ليگ برتر فوتسال كشور

شكست سربازان البرزي در هفته اول از دور برگشت ليگ برتر فوتسال كشور

مقاومت البرز ٣  - گيتي پسند ٤
گلهاي مقاومت : سعيد سروري،عليرضا محمودي

از نکات بارز و قابل توجه این دیدار می توان به حضور پر رنگ تماشاگران البرزی برای حمایت از تیم مقاومت در سالن انقلاب اشاره نمود