1398/04/21 17:36:48

شكست خانگي نماينده البرز در هفته دوم ليگ برتر فوتسال كشور

شكست خانگي نماينده البرز در هفته دوم ليگ برتر فوتسال كشور

مقاومت شهرداري البرز ٣ - شهروند ساري ٦

يك پيروزي و يك شكست سهم شاگردان فرهاد كشاورز در پايان هفته دوم