1398/10/03 13:09:10

شكست خانگي مقاومت در هفته بيست و دوم ليگ برتر فوتسال كشور

شكست خانگي مقاومت در هفته بيست و دوم ليگ برتر فوتسال كشور
مقاومت شهرداري ١ - فرش آرا مشهد ٣
كار سخت شاگردان كشاورز در چهارهفته پاياني
 
 
مقاومت با قبول این شکست با 22 امتیاز در رده  یازدهم جدول رده بندی قرار گرفت
 
شاگردان کشاورز در هفته بیست و سوم و در روز شنبه هفت دی ماه میهمان مس سونگون خواهند بود