1397/05/30 18:03:07

سومين نوبت از تمرين انتخابي تيم منتخب دوازده سال استان

سومين نوبت از تمرين انتخابي تيم منتخب دوازده سال استان صبح امروز در زمين شماره دو شريعتي برگزار شد
عليرضا اكبرپور بازيكن سابق تيم استقلال تهران نيز از نزديك شاهد برگزاري اين تمرين بود