1399/10/24 18:40:18

سه امتیاز شیرین خانگی با طعم کامبک / مقاومت طوفانی در نیمه مربیان

 

لیگ برتر فوتسال کشور | هفته ششم

سه امتیاز شیرین خانگی با طعم کامبک / مقاومت طوفانی در نیمه مربیان

مقاومت البرز 5
کراپ الوند 2

گلهای بازی :‌
مقاومت : سهیل جامدی ، مهدی نوروزی ، توحید لطفی(۲گل)، شهاب طالبی
کراپ‌: بهزاد عظیمی ، مهدی جاوید