1398/06/12 13:16:59
رستگاري شاگردان نصرتي با گل ثانيه هاي پاياني سيد محسن حسيني
رستگاري شاگردان نصرتي با گل ثانيه هاي پاياني سيد محسن حسيني
تیم فوتبال گل ریحان در هفته چهارم ليگ دسته اول كشور موفق شد با تک گل ثانيه هاي پاياني سید محسن حسینی در كرج از سد قشقایی شیراز عبور کند.
 
گل ریحان با کسب این پیروزی با هشت امتیاز و تفاضل گل کمتر نسبت به حریفان در رده هفتم قرار گرفت