1397/08/26 11:06:05

دیدار مسئولین هیات فوتبال در محل اقامت تيم فوتسال مقاومت البرز پيش از ديدار امروز با سن ايچ ساوه

حضور رياست هيات فوتبال استان بهمراه آقاي مشايخي پيشكسوت و بزرگ فوتبال كرج در هتل انقلاب كرج محل اقامت تيم فوتسال مقاومت البرز پيش از ديدار امروز با سن ايچ ساوه