1400/12/01 17:10:47

 

به گزارش رسمی از سوی کمیته بانوان هیات فوتبال ،محدثه زلفی ،سید زهرا معصومی و سوگند راجی از استان البرز به اردوی تیم ملی زیر ۱۸ سال که از تاریخ ۶ الی ۱۸ اسفند ماه در مرکز ملی فوتبال برگزار میشود دعوت شدند .تیم ملی فوتبال بانوان ایران از ۱۸ الی ۲۵ اسفند ماه جهت شرکت در مسابقات کافا به کشور تاجیکستان اعزام خواهد شد.

 

روابط عمومی هیات فوتبال استان البرز