1400/08/25 17:34:58

استان البرز مثل همیشه در تیم ملی فوتبال بانوان نماینده دارد. 

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال بانوان از 28 آبان تا 4 آذرماه 1400 در مرکز ملی فوتبال برگزار می شود. برهمین اساس مریم ایراندوست، سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان اسامی بازیکنان دعوت شده را اعلام کرد که خانم ها محدثه زلفی و سمیه آوج دو بانوی البزی دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتبال بانوان می باشند.

برای هر دو بازیکن ارزشمند البرزی آرزوی موفقیت داریم.

روابط عمومی هیات فوتبال استان البرز