1399/10/09 14:06:35

درخشش و پیروزی نماینده البرز در هفته سوم لیگ برتر فوتسال کشور

 

درخشش و پیروزی نماینده البرز در هفته سوم لیگ برتر فوتسال کشور

شهید منصوری قرچک ۰
مقاوت البرز ۳