1398/06/10 16:34:25

دربي البرز ها در هفته نخست ليگ دسته سه فوتبال كشور

دربي البرز ها در هفته نخست ليگ دسته سه فوتبال كشور
هفته اول از مرحله نخست ليگ دسته سه فوتبال كشور در فصل جديد در شرايطي آغاز مي شود كه دو تيم البرزي حاضر در اين مرحله در اولين ديدار خود به مصاف هم خواهند رفت
دربي البرزي ها در اين مرحله بين تيم هاي برق آرا و فرهنگ روز سه شنبه ١٢ شهريور ماه از ساعت ١٦:٤٥ در ورزشگاه دكتر شريعتي كرج برگزار خواهد شد