1400/06/28 17:41:45

با حکمی از سوی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

داود عنبرستانی برای استعداد یابی بازیکنان زیر 16 سال منطقه دو عازم اصفهان می شود

 

به گزارش رسمی از سوی " فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران" آقای داود عنبرستانی از استان البرز به همراه آقایان حسین قدسی، حسین داودی، سعید جعفرخواه، سامان آقازمانی، محسن اسمعیل زاده و مهدی حیدری به عنوان استعدادیاب این فدراسیون در اردوی استعدادیابی بازیکنان زیر 16 سال فوتبال پسران منطقه دو کشور که از تاریخ 1400/6/28 لغایت 1400/6/31 در استان اصفهان برگزار می شود حضور خواهند داشت.

برای ایشان و دیگر مربیان زحمت کش استان البرز آرزوی موفقیت های روزافزون در عرصه های ورزشی را خواستاریم. 

روابط عمومی هیات فوتبال استان البرز