1399/10/03 12:51:31

حضور منصور بیک وردی رییس و محسن عبدلی  دبیر هیات فوتبال استان البرز در سالن انقلاب اسلامی کرج برای تماشا دیدار مقاومت البرز و شهروند ساری

حضور منصور بیک وردی رییس و محسن عبدلی  دبیر هیات فوتبال استان البرز در سالن انقلاب اسلامی کرج برای تماشا دیدار مقاومت البرز و شهروند ساری