1398/05/12 10:48:31

حضور مسئولین شهری  براي تماشاي ديدار تيم هاي مقاومت شهرداري البرز و اهورا بهبهان و حمایت از نماينده استان البرز در ليگ برتر فوتسال كشور

حضور اكبريان نماينده مردم استان البرز در مجلس شوواي اسلامي، انصاري فرد رييس سازمان ليگ فوتسال كشور ، غفراني مدير كل ورزش و جوانان به همراه معاونين، بيك وردي رييس و عبدلي دبير هيات فوتبال استان ، صانعي سرمربي تيم ملي اميد ايران ،جوهري معاون دادگستري و ديگر مسئولين ورزشي و شهري استان البرز در سالن انقلاب اسلامي كرج براي تماشاي ديدار تيم هاي مقاومت شهرداري البرز و اهورا بهبهان و حمایت از نماينده استان البرز در ليگ برتر فوتسال كشور