1400/09/02 09:51:00

دیدار سرپرست و دبیر هیات پزشکی ورزشی اسان البرز با منصور بیک وردی رییس هیات فوتبال استان البرز.

به گزارش ً روابط عمومی هیات فوتبال استان البرز ً آقای دکتر حسینی سرپرست و دکتر ناصرملی دبیر هیات پزشکی ورزشی استان البرز با حضور در دفتر رییس هیات فوتبال استان البرز با آقای بیک وردی و برخی از اعضای هیات فوتبال استان البرز دیدار کردند.
در این دیدار هر دو طرف خواستار رشد و ارتقای همکاری دو جانبه شدند تا بتوانند از ظرفیت های موجود نهایت استفاده را ببرند.