1398/04/18 18:52:49

تیم فوتسال نوجوانان پاس محمدشهر قهرمان لیگ برتر نوجوانان البرز جهت برگزاری مسابقات لیگ مناطق کشور عازم مشگین شهر اردبیل شد.

تیم فوتسال نوجوانان پاس محمدشهر قهرمان لیگ برتر نوجوانان البرز جهت برگزاری مسابقات لیگ مناطق کشور عازم مشگین شهر اردبیل شد.