1396/10/30 18:34:26

تیم فوتسال مبل کریمی البرز  در چارچوب لیگ یک فوتسال ایران عصر امروز در شاهرود مقابل پیمان این شهر به برتری 5بر3 رسید تا همچنان مدعی صعود به لیگ برتر باشد.

تیم فوتسال مبل کریمی البرز  در چارچوب لیگ یک فوتسال ایران عصر امروز در شاهرود مقابل پیمان این شهر به برتری 5بر3 رسید تا همچنان مدعی صعود به لیگ برتر باشد.