1398/02/14 10:22:55

تیم فوتسال آتیه حساب در سومین دیدار خود در مسابقات لیگ مناطق کشور با نتیجه 6-4 مقابل حریف خود کردکوی شکست خورد تا امیدهای خودرا برای صعود تا حدود زیادی از دست بدهد.

تیم فوتسال آتیه حساب در سومین دیدار خود در مسابقات لیگ مناطق کشور با نتیجه 6-4 مقابل حریف خود کردکوی شکست خورد تا امیدهای خودرا برای صعود تا حدود زیادی از دست بدهد.