1398/02/10 12:26:11

تیم فوتسال آتیه حساب البرز قهرمان فصل97لیگ برتر فوتسال البرز جهت حضور قدرت مندانه در لیگ مناطق کشور عازم استان گلستان شد.

تیم فوتسال آتیه حساب البرز قهرمان فصل97لیگ برتر فوتسال البرز جهت حضور قدرت مندانه در لیگ مناطق کشور عازم استان گلستان شد.