1399/09/01 18:33:09

تیم بانوان هیات فوتبال البرز در ادامه روند آماده سازی خود در دیداری دوستانه عصر امروز افراز درودتهران رادرزمین فردیس بانتیجه۱۲ بر صفر شکست داد

تیم بانوان هیات فوتبال البرز در ادامه روند آماده سازی خود در دیداری دوستانه عصر امروز افراز درودتهران رادرزمین فردیس بانتیجه۱۲ بر صفر شکست داد