1398/03/01 10:50:11

تيم هاي فوتسال اميد ايران و مقاومت البرز امروز در ديداري دوستانه به مصاف هم رفتند كه در نهايت تيم مقاومت البرز موفق شد ٧ بر ٦ پيروز ميدان شود

تيم هاي فوتسال اميد ايران و مقاومت البرز امروز در ديداري دوستانه به مصاف هم رفتند كه در نهايت تيم مقاومت البرز موفق شد ٧ بر ٦ پيروز ميدان شود

لازم به توضيح مي باشد كه اين ديدار با توافق دو تيم در سه نيمه برگزار شد و آقايان ساكت مدير تيم هاي ملي ، انصاري فرد مدير سازمان ليگ فوتسال ، تيموري مدير اردوي تيم هاي ملي ،بيك وردي رييس هيات فوتبال استان البرز به همراه كاظم صادقي مسئول كميته فوتسال و شهرام دانه كار مسئول واحد فوتبال ساحلي و همچنين اسفندياري مدير عامل باشگاه مقاومت البرز نيز از نزديك نظاره گر اين ديدار بودند