1398/07/23 17:38:23

تيم فوتبال وكلاي كيان البرز كه به فينال مسابقات كوحا راه يافته بود ،در ديدار پاياني و در ضربات پنالتي با باخت سه بر دو در مقابل وكلاي اصفهان ميزبان مسابقات، نايب قهرمان اين تورنمنت شد

تيم فوتبال وكلاي كيان البرز كه به فينال مسابقات كوحا راه يافته بود ،در ديدار پاياني و در ضربات پنالتي با باخت سه بر دو در مقابل وكلاي اصفهان ميزبان مسابقات، نايب قهرمان اين تورنمنت شد