1398/11/16 12:13:18

تمرین روز سه شنبه تيم فوتسال ويستا مهر البرز  در سالن مجموعه ورزشی کارگران امام خمینی با حضور محسن عبدلی دبير هیئت فوتبال استان و اسماعیل عبدالله پور مسئول واحد فوتسال

تمرین روز سه شنبه تيم فوتسال ويستا مهر البرز  در سالن مجموعه ورزشی کارگران امام خمینی با حضور محسن عبدلی دبير هیئت فوتبال استان و اسماعیل عبدالله پور مسئول واحد فوتسال
 
گفتني است كه تيم ويستامهر كه به تازگي امتياز تيم دل سوختگان اهل بيت قم را خريداري نموده به عنوان نماينده استان البرز در فصل بعد مسابقات ليگ دو فوتسال كشور به ميدان خواهد رفت