1399/10/03 12:53:35

تساوی خانگی نماینده البرز در دیداری سخت و نفسگیر

 

تساوی خانگی نماینده البرز در دیداری سخت و نفسگیر

مقاومت پیروزی پر گل نیمه نخست را با تساوی ثانیه های پایانی عوض کرد

مقاومت البرز ۵ - شهروند ساری ۵

گل های بازی:
مقاومت البرز : کیانوش شیر پور(۲گل)،شهاب طالبی(۲گل) ، سهیل جامدی

شهروند ساری: مراد ناظری(۴گل)، بهنام فعال