1399/12/13 16:33:26

تساوى دیگر  نماينده  البرز  در مسابقات ليگ يك فوتسال كشور

تساوى دیگر  نماينده  البرز  در مسابقات ليگ يك فوتسال كشور
                                                                                         از سرى مسابقات ليگ يك فوتسال كشور تيم فوتسال نصر فرديس نماينده شهرمان برابر گهر زمين سيرجان در حاليكه ميهمان بود به نتيجه مساوى يك بر يك رسيد