1399/08/10 19:31:14

با اعلام کمیته مسابقات و به مناسبت گرامیداشت هفته وحدت، کلیه مسابقات فوتبال استان در هفته دوم آبان ماه تحت عنوان شهید مدافع حرم" مهدی عسگری" نامگذاری گرديد.

با اعلام کمیته مسابقات و به مناسبت گرامیداشت هفته وحدت، کلیه مسابقات فوتبال استان در هفته دوم آبان ماه تحت عنوان شهید مدافع حرم" مهدی عسگری" نامگذاری گرديد.