1398/05/16 18:32:58

به مناسبت سالگرد زنده ياد بابك معصومي كاپيتان  تيم ملي ملي فوتسال و اسطوره اخلاق و ورزش استان البرز با همت هيات فوتبال استان البرز و معاونت فرهنگي ورزشي شهرداري كرج برگزار مي شود

به مناسبت سالگرد زنده ياد بابك معصومي كاپيتان  تيم ملي ملي فوتسال و اسطوره اخلاق و ورزش استان البرز با همت هيات فوتبال استان البرز و معاونت فرهنگي ورزشي شهرداري كرج برگزار مي شود