1398/02/10 12:37:25

به اطلاع کليه مدارس فوتبال داراى مجوز استان البرز مى رساند :

به اطلاع کليه مدارس فوتبال داراى مجوز استان البرز مى رساند :
ظرف 10 روز آينده , با ارائه مجوز کميسيون ماده پنج ( پروانه باشگاه داراى اعتبار  ) نسبت به اخذ مجوز فعاليت سال 98 اقدام نمايند .
بديهى است در صورت عدم اقدام بموقع , عواقب ناشى از آن به عهده مدير باشگاه خواهد بود