1396/05/30 18:07:19

کمیته داوران فدراسیون فوتبال در نظر دارد کلاس توجیهی پیش فصل داوران و کمک داوران لیگ دسته یک و دو کشور را به مدت سه روز از عصر روز چهارشنبه یک شهریور لغایت سوم شهریور در استتان زنجان برگزار نماید.

اسامی داوران و کمک داوران برگزیده استان به دشرح ذیل می باشد:

1 میثم دستجردی

2 عنایت قوچ کانلو

3 محمد رامیان

4 میثم جعفری

5 محمد جمالی

6 رضا سید محمدی

7 ناصر صالحی

8 شهریار جباری

9 میلاد قنبری

10غلامرضا قلیچ خانی

11سینا عزیزی

12 میلاد اصغری

13 آرمان خدمتگزار

14 متین قیدی

15 محمد اخلاقی

16 منصور خواجه زارع

17 پویا شقاقی

18 مرتضی حیدری کبریتی

کمیته داوران فدراسیون فوتبال در نظر دارد کلاس توجیهی پیش فصل داوران و کمک داوران لیگ دسته یک و دو کشور را به مدت سه روز از عصر روز چهارشنبه یک شهریور لغایت سوم شهریور در استتان زنجان برگزار نماید.

اسامی داوران و کمک داوران برگزیده استان به دشرح ذیل می باشد:

1 میثم دستجردی

2 عنایت قوچ کانلو

3 محمد رامیان

4 میثم جعفری

5 محمد جمالی

6 رضا سید محمدی

7 ناصر صالحی

8 شهریار جباری

9 میلاد قنبری

10غلامرضا قلیچ خانی

11سینا عزیزی

12 میلاد اصغری

13 آرمان خدمتگزار

14 متین قیدی

15 محمد اخلاقی

16 منصور خواجه زارع

17 پویا شقاقی

18 مرتضی حیدری کبریتی

 

 

 همچنین کمیته داوران فدراسیون فوتبال در نظر دارد کلاس توجیهی پیش فصل داوران و کمک داوران رده سنی پایه کشور را به مدت دو روز از عصر روز جمعه سه شهریور لغایت چهارم شهریور در استتان زنجان برگزار نماید.

اسامی داوران و کمک داوران برگزیده استان به دشرح ذیل می باشد:

1 عباس وسیله بر

2 وحید صفری

3 میلاد واحدی

4 محمد اسدی

5 کسعود دیواندری

6 علی کریمی

7 اسماعیل دوشا

8 امین اسماعیل آزاد

9 مجید عزیزی

10 مهرداد کریمیان

11عارف شبان

12 عمران محمدی

13 سهیل کوچکی