1398/04/29 14:17:50

برگزاری نشست مجدد واحد مسابقات و مدیران تیم های حاضر در لیگ یک بزرگسالان استان

با توجه به عدم ارائه مدارك دو تيم ليگ دسته اول بزرگسالان استان در موعد مقرر و اعلام كنارگيري اين دو تيم  نشستي مجدد با حضور عالمي دبير واحد مسابقات ،مشايخي پيشكسوت مسئول فوتبال استان و مديران و سرپرستان هشت تيم باقي مانده پيرامون تصميم گيري در نحوه برگزاري مسابقات در اين رده برگزار گرديد