1399/11/25 13:10:50

برد ارزشمند شاگردان کشاورز در کرج

هفته دهم لیگ برتر فوتسال

مقاومت البرز ۳
شهید منصوری قرچک ۱

برد ارزشمند شاگردان کشاورز در کرج
مقاومت در آستانه صعود به پلی اف