1398/08/19 13:14:21

برتری ۵ بر ۱ تيم قم مقابل البرز ؛ در مسابقات فوتسال نخستين دوره مسابقات جام خوشه چين منطقه یک کشور

برتری ۵ بر ۱ تيم قم مقابل البرز ؛ در مسابقات فوتسال نخستين دوره مسابقات جام خوشه چين منطقه یک کشور
سالن ۲۵۰۰ نفری انقلاب اسلامی کرج