1398/11/12 10:29:48

با نظر كاربران گرامي كانال روابط عمومي هيات فوتبال استان البرز تيم فوتبال " شيران مهر" با كسب ٣٢ درصد آرا به عنوان پر طرفدارترين تيم در رده اميد هاي فوتبال استان البرز در فصل ٩٨ انتخاب گرديد

با نظر كاربران گرامي كانال روابط عمومي هيات فوتبال استان البرز تيم فوتبال " شيران مهر" با كسب ٣٢ درصد آرا به عنوان پر طرفدارترين تيم در رده اميد هاي فوتبال استان البرز در فصل ٩٨ انتخاب گرديد