1399/07/28 14:03:24

با اعلام کمیته مسابقات و به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش ، کلیه مسابقات روز دوشنبه 28 مهر ماه تحت عنوان پیشکسوت فقید فوتبال استان البرز " مرحوم فرهاد بزرگخو" نامگذاری شد.

@hifot

با اعلام کمیته مسابقات و به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش ، کلیه مسابقات روز دوشنبه 28 مهر ماه تحت عنوان پیشکسوت فقید فوتبال استان البرز " مرحوم فرهاد بزرگخو" نامگذاری شد.