1398/09/13 14:29:19

با اعلام رضا عبدي رييس كميته داوران هيات فوتبال استان البرز کلاس ارتقا داوری  درجه سه به دو فوتبال به میزبانی ورزشگاه شريعتي كرج از فردا چهارشنبه ١٣ آذر ماه آغاز و به مدت سه روز  ادامه خواهد داشت

با اعلام رضا عبدي رييس كميته داوران هيات فوتبال استان البرز کلاس ارتقا داوری  درجه سه به دو فوتبال به میزبانی ورزشگاه شريعتي كرج از فردا چهارشنبه ١٣ آذر ماه آغاز و به مدت سه روز  ادامه خواهد داشت