1399/12/13 16:25:53

اولین پیروزی فصل نماینده البرز در کرج رقم خورد

لیگ دسته یک فوتسال کشور | هفته سوم

اولین پیروزی فصل نماینده البرز در کرج رقم خورد

 مبل کریمی البرز 2
شاهین کرمانشاه 0