1399/10/13 13:18:29

اولین پیروزی خانگی و دومین پیروزی پیاپی نماینده البرز در مسابقات لیگ برتر فوتسال کشور

 

اولین پیروزی خانگی و دومین پیروزی پیاپی نماینده البرز در مسابقات لیگ برتر فوتسال کشور

کشاورز و شاگردانش روی نوار درخشش و پیروزی

 مقاومت البرز ۳
 فردوس قم ۰

گل های بازی:
شهاب طالبی ، مرتضی عزتی ، توحید لطفی